TOETAJAD:

                  

             

Head koostööpartnerid:
Postimees
Eesti Raadio
Kuku Raadio
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 
Teater Vanemuine
Eesti Kontsert Vanemuise Kontserdimaja
Tiigi Seltsimaja