Stipendiumikonkurss...
02.10.2009.a.
2 Eesti rahvamuusika arran¾eeringu loomiseks Big Band Tartu suurele koosseisule (tähtaeg 20. detsember 2009.a.)

MTÜ Laulu- ja pillimänguselts CON VIVO kuulutab välja stipendiumikonkursi 2 Eesti rahvamuusika arran¾eeringu loomiseks Big Band Tartu suurele koosseisule - 1ss või as, 1as, 2ts, 1bs, 4trp, 3trb, 1btrb, p, g, b, tr. Arran¾eeritavad teosed valib Stipendiumi saaja iseseisvalt, seaded võiksid olla (aga tingimata ei pea olema) esitatavad koostöös kooridega. Nimetatud arran¾eeringute loomiseks määratakse stipendium suurusega a 1500 krooni lugu ehk kokku 3 000 krooni.

Taotlusi võib esitada ühe või mitme või kõigi arran¾eeringute loomiseks ning ühe või mitme või kõigi arran¾eeringute loomiseks võivad taotluse esitada ka mitu inimest ühiselt.

Stipendiumitaotlused arran¾eeringute loomiseks tuleb esitada hiljemalt 20. detsembriks 2009. aastal.

Taotlused tuleb saata e-posti aadressile convivo või postiaadressile Aiandi tee 3-29, Lohkva, Tartumaa. Lisainfot saab MTÜ Laulu- ja pillimänguselts CON VIVO juhatuse liikmelt Toomas Petersonilt (toomas).

Tartus, 2. oktoobril 2009.a.


© 2009 MTÜ LAULU- JA PILLIMÄNGUSELTS CON VIVO

Aiandi tee 3-29, Lohkva, Tartumaa 62207 | tel: +372 51 88 010 | e-post: convivo

MTÜ Laulu- ja pillimänguselts Con Vivo, Aiandi tee 3-29, Lohkva, 62207 Tartumaa, e-mail: convivo, tel. +372 518 8010